Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Jan 14, 2020

Podden Handgjort är tillbaka med en helt ny säsong! I det första avsnittet möter vi mångsysslaren Aia Jüdes, vi känner igen henne från projekt som Näver say näver och Next level craft där hon har lät vogue-dansare möta traditionella slöjdare på Skansen.

Att jobba tvärdisciplinärt och med kontraster är viktigt för Aia. Hon flätar ihop slöjden med mer moderna influenser från musik, dans, street art mm för att hitta nya spännande uttryck. 

Här kan du tittat på videon vi pratar om i avsnittet. 

Och här kan du se klippet med Aia och Hasse Aro, från TV4:s Nyhetsmorgon. 

Podden Handgjort produceras av Peter Gropman på produktionsbolaget Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor. Du når redaktionen på handgjort@irismedia.se 

Följ oss på Instagram - sök på podden_handgjort