Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Sep 20, 2022

Skolslöjden är het! Ska den finnas på schemat eller inte? Vilken funktion har den? Har kritikerna missförstått allting? Det är frågor som dyker upp titt som tätt och i detta avsnitt av Handgjort tar vi ett helhetsgrepp om skolslöjden. Gäster är designern Bea Szenfeld och Maria Lantz, rektor på Konstfack...


May 2, 2022

Michaela Ivarsdotter brinner för kopparslageriet. Hon är en av få som behärskar kopparslageri i Sverige och hon ser till att historierna och kunskapen lever vidare på nätet. Handgjort besöker henne i hennes verkstad i Karlskrona. Förutom att vara fjärde generationens kopparslagmästare har Michaela ett museum...


Apr 11, 2022

Skogstemat fortsätter i Handgjort – den här gången sätter vi fokus på korgtillverkarna som är beroende av materialet i skogen. Under senare tid har korgtillverkarna blivit färre och det är svårt att få tag på människor som kan lära ut den ädla konsten att tillverka en korg. Vi pratar med personerna bakom...


Mar 29, 2022

Skogen är het! Men skogsbolag och slöjdare har olika syn på hur vi ska utnyttja skogen. Hemsslöjdkonsulenten Joakim Lilja kände att man inte tog vara på skogens resurser ur ett slöjdperspektiv, därför skapade han projektet ”Skogsklok”. Handgjort är i Skövdeskogen där Joakim berättar om projektet och...


Mar 11, 2022

Hur mår du när du slöjdar? De flesta svarar nog ja på den frågan. Men finns det vetenskapliga belägg för att påståendet stämmer? Ola Ling i Umeå ordnar slöjdkurser med deltagare inom autismspektrat, där översätter man utmaningar i slöjden till utmaningar i livet, som i sin tur skapar välmående. Niclas...