Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Feb 25, 2020

Efter att den romska silversmeden Rosa Taikon dog uppstod ett tomrum. Nu vill Erland Kaldaras, nationell utvecklare för romskt hantverk, återuppliva det romska hantverket.

I avsnitt 10 av Handgjort förklarar han hur hantverket och historien hänger ihop.

Läs mer om projektet romskt hantverk här. 

Och läs mer om Rosa Taikon här.

Handgjort produceras av Peter Gropman på produktionsbolaget Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Maila redaktionen på handgjort@irismedia.se

Följ oss på Instagram!