Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Mar 24, 2020

Mitt under en livskris hittade Per Norén slöjden, eller var det slöjden som hittade till honom? På Instagram gör han succé under namnet Spångossen där han visar upp välutsmyckade krympburkar, som också är ett förhållningssätt till hans liv. I säsongsavslutningen av Handgjort berättar Spångossen sin historia.

I detta avsnitt svarar Per Norén på kritiken som konstkritikern Dennis Dahlqvist framförde i avsnitt 8. 

Detta är säsongsavslutningen för Handgjort, vilken säsong vi har haft! Tack för att du har lyssnat och tack alla som har medverkat. Maila redaktionen på handgjort@irismedia.se 

Följ oss på Instagram. 

Podden Handgjort produceras av Peter Gropman på produktionsbolaget Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor.