Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Mar 11, 2019

Om du vill nå ut med ditt hantverk, med din slöjd, måste du vara en entreprenör. Men hur gör man? Vävgruppen Studio Supersju jobbar tillsammans och testar nya former för att nå ut med sina verk, bland annat genom pop up-butiker. Gruppen består av Miriam Parkman, Josefin Gäfvert, Mirjam Hemström, Ia Centerhall, Arianna Funk, Siri Pettersson, Vega Määttä Siltberg. 

I avsnittet träffar vi även Instagramprofilen Maja Karlsson. Hon designar stickmönster och ger ut böcker. Hon ger oss tre tips för att nå ut i den digitala världen. 

Studio Supersjus pop up-butik är en av de projekt som Nämnden för hemslöjdsfrågor gett bidrag till. Läs mer här.

Läs mer om Studio Supersju på deras hemsida.

Besök Maja Karlssons Instagram här.

Handgjort produceras av Peter Gropman på Iris media, på uppdrag av myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor. Maila redaktionen på handgjort@irismedia.se 

Nästa avsnitt av Handgjort publiceras måndag 25 mars kl 09:00