Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Apr 22, 2019

Hur gör man det handgjorda skapandet relevant idag? 

Silas Engström är smed i Uppland och funderar mycket på hur hans kunnande och tjänster passar in i slit- och slängsamhället. Handgjort har hälsat på i Silas verkstad i uppländska Skoby. Här tillverkar han grindar, räcken, staket och en kökskniv ibland. Förr i tiden var smeden central i byn men idag behövs man egentligen inte, menar Silas. 

I Gävle träffar Handgjort byggnadsantikvarien Erika Åberg, känd från tv-programmet ”Det sitter i väggarna”. I byggnadsvården behöver man verkligen smedens kompetens menar Erika och hon tycker nyttan med det handgjorda smidet är hållbarhet.

Silas Engström ingick i projektet "7 kilo järn" från Upplandsmuseet som har fått bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. Läs mer om projektet här. 

Silas Engströms hemsida hittar du här. 

Och mer info om Erika Åberg finner du via den här länken. 

Reportagepodden Handgjort produceras av Peter Gropman på Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor. Maila redaktionen på handgjort@irismedia.se 

Nästa avsnitt publiceras måndag den 6 maj kl 09:00.