Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Jan 28, 2020

Dennis Dahlqvist är konstkritikern på SVT som har fått syn på slöjden, men han tycker den måste bli mer konceptuell, i detta avsnitt förklarar han hur.

Dennis pratar även om modernismens inverkan på slöjdrörelsen, och även om hans Skånegård där han utvecklade en relation till allmogekulturen, via några löss.

I detta avsnitt nämner vi profilen Spångossen, hans instagramkonto hittar du här. 

Och Anders Lagombra Jakobsens instagramkonto hittar du här

Podden Handgjort produceras av Peter Gropman på produktionsbolaget Iris media. Inspelningstekniker var Ola Håkansson

Följ podden Handgjort på Instagram, sök på: podden_handgjort

Maila redaktionen på handgjort@irismedia.se