Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Feb 11, 2020

Hon har en kärlek till orden och duodjin, den samiska slöjden. Hon är alltid på jakt efter att lära sig nya tekniker i ett ständigt kreativt flöde. Möt sameslöjdaren Solveig Labba i det nionde avsnittet av podden Handgjort.

Programledaren Peter Gropman befinner sig den hör gången i Övre Soppero, i Solveig Labbas ateljé. Avsnittet handlar om kärleken till den samiska slöjden, ordens betydelse och kreativitet. 

Mer om Solveig Labba och Gunvor Guttorms ordbok här. 

Och här kan du titta på Kärlek på samernas på SVT play. 

Följ Handgjort på Instagram, sök på podden_handgjort

Handgjort produceras av Peter Gropman på Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor. Maila redaktionen på handgjort@irismedia.se