Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

May 2, 2022

Michaela Ivarsdotter brinner för kopparslageriet. Hon är en av få som behärskar kopparslageri i Sverige och hon ser till att historierna och kunskapen lever vidare på nätet. Handgjort besöker henne i hennes verkstad i Karlskrona. Förutom att vara fjärde generationens kopparslagmästare har Michaela ett museum och har sktivit böcker om sitt yrke och nu finns även informationen på nätet. Hon fick bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor för att gå en kurs i att skapa en Wikipedia-sida. Reporter Peter Gropman, Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor.