Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Mar 29, 2022

Skogen är het! Men skogsbolag och slöjdare har olika syn på hur vi ska utnyttja skogen. Hemsslöjdkonsulenten Joakim Lilja kände att man inte tog vara på skogens resurser ur ett slöjdperspektiv, därför skapade han projektet ”Skogsklok”. Handgjort är i Skövdeskogen där Joakim berättar om projektet och olika trädsorter och vad materialet kan användas till. Dessutom hör vi om Skogsskyrelsens projekt "Ett mer variationsrikt skogsbruk". Programledare: Peter Gropman, Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor.