Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Jan 11, 2019

Välkommen till podden Handgjort! I detta smygavsnitt säger vi hej och träffar textilkonstnären Miriam Parkman vid hennes vävstol. 

Den "riktiga" premiären för Handgjort är den 25 februari. 

Handgjort är en reportagepodd om det handgjorda skapandet i nutiden, med ett getöga i historien. Podden produceras av...