Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Sep 20, 2022

Skolslöjden är het! Ska den finnas på schemat eller inte? Vilken funktion har den? Har kritikerna missförstått allting? Det är frågor som dyker upp titt som tätt och i detta avsnitt av Handgjort tar vi ett helhetsgrepp om skolslöjden. Gäster är designern Bea Szenfeld och Maria Lantz, rektor på Konstfack...