Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Apr 8, 2019

I skapandets värld hänger handen och huvudet ihop. Men på vilket sätt? I detta avsnitt Handgjort vänder och vrider vi på begreppen och blir lite filosofiska.

I Alvesta har Ulf Jansson sin verkstad, i den blandar han svarvning, design, filosofi och även lite dans. 

I studion möter vi Niclas Flink, skapare till projektet Hemslöjd Humaniora, som fått bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor. Projektet vill lyfta det handgjorda skapandet i olika sammanhang, man vill öka förståelsen för rollen det handgjorda skapandet kan ha och hur det kan påverka individ och samhälle.

Podden som Niclas tipsar om, Naturen på riktigt, kan du lyssna på här. 

Läs mer om Hemslöjd humaniora här.

...och mer om Ulf Jansson här.

Mer om Nämnden för hemslöjdsfrågor olika projekt här.

Handgjort produceras av Peter Gropman på Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor. Maila redaktionen på handgjort@irismedia.se 

Nästa avsnitt av Handgjort publiceras måndag 22 april kl 09:00