Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Mar 11, 2022

Hur mår du när du slöjdar? De flesta svarar nog ja på den frågan. Men finns det vetenskapliga belägg för att påståendet stämmer? Ola Ling i Umeå ordnar slöjdkurser med deltagare inom autismspektrat, där översätter man utmaningar i slöjden till utmaningar i livet, som i sin tur skapar välmående. Niclas Flink har tillsammans med Lunds universitet dragit igång en vetenskaplig studie för att söka svaret på om det finns en koppling mellan att slöjda och må bra. Programledare Peter Gropman, Iris media, på uppdrag av Nämnden för hemslöjdsfrågor.