Preview Mode Links will not work in preview mode

Podden som breddar slöjdbegreppet och speglar det handgjorda skapandet idag.

Programledare Peter Gropman träffar intressanta gäster med olika ingångar till slöjden. Produceras av Iris media på uppdrag av den statliga myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Följ oss på Instagram

Feb 17, 2022

Handgjort besöker Svenshögens stationshus som fått liv nytt tack vare föreningen Stationen. Här ryms konst, performance och slöjd under samma tak. Stationen vill genom sina slöjdjuntor erbjuda en plats och ett sammanhang där slöjden får växa. Svenshögen håller sina kurser inomhus eller i stationsparken där...